"LIDÉ_ČR.. LIDE_ČR".. MÁTE.. MÁŠ: PROBLÉM. A VELKEJ. ČESKÁ VLÁDNĚ_PARLAMENTNÍ, SENÁTNÍ I OFFICO PREZIDENTSKÁ POLITIKA JE OKUPOVÁNA AMORÁLNÍMI, PSYCHOPATICKÝM, VŮČI LIDU_ČR.. TEDY VŮČI TOBĚ.. FAŠISTICKÝMI ZVRÁCENCI. MOJE_PÍSMO, S POPISEM I JEJICH CHOVÁNÍ, DOLOŽITELNĚ, A NAPROSTO EVIDENTNĚ, S JISTOTOU, JE TOHO DŮKAZEM. / JE ZAPOTŘEBÍ VYMĚNIT JE, PERSONÁLNĚ, A TO CO NEJDŘÍV. JSOU TO POKŘIVENCI NA N'TOU. TOHLE NEBYLO ANI ZA KOMUNISMU VE VLÁDĚ.. TO, CO SI DOVOLUJÍ DNES, JAK RUJNUJÍ TĚ, A JEŠTĚ SI Z TEBE I Z TOHO DĚLAJ I VCELKU NEPOKRYTĚ, I MEDIÁLNĚ, TEDY S PODPOROU MEDIÍ KAŽDODENNĚ: PRDEL. A JE TÓ VŠE HORŠÍ, NEŽLI SI UMÍŠ, LIDE_ČR PŘEDSTAVIT. ( TOLIKO ZDE NÁZOR MŮJ NA POLITICKOU, VLÁDNÍ, OFFICO PREZIDENTSKOU, SFÉRU_ČR V SOUČASNOSTI.) 💖✨ .. //.. //.. //.. SORRY, BUT GOOGLE_PROVIDER (ADRESS IN CZECH: PRAGUE_5, STREET: STROUPEŽNICKÉHO_17 / WITH COMPANY: PFIZZER) HIER HAVE TENDENCE SABOTING ME (MY_WRITE) TRANSLATOR IN MOBILES IN HIER MY WEBSITES. YOU CAN TRY LOOK MY WEB_BLOGs WITH_TRANSLATOR TOO YOUR PC. / OMLOUVÁM SE, ALE GOOGLE MÁ TENDENCI MI SABOTOVAT TRANSLÁTOR(PŘEKLADAČ) ZDE, A I V DALŠÍCH MÝCH WEB_BLOZÍCH. HLAVNĚ NA MOBILECH. FAŠISTICKY. TAKŽE TO MŮŽETE ZKUSIT SI PROHLÉDNOUT, PROČÍST, MOJE_PÍSMO, MOJE WEB_BLOG i TENTO, S PŘEKLADAČEM, POTŘEBUJETE LI TO, NA POČÍTAČI.

úterý 14. listopadu 2023

"STVOŘITEL/ZDROJ..} POZDRAV" :

 >>HIROMI MOTOMIYA: "BREATH" .. "PRAY FOR PEACE"<<

~~

JP: 29.11.2023: TENTO JP~ INFO~BLOG A ŘÁDKY/www_Linky V NĚM PŘIDRUŽENĚ SOUVISEJÍCÍ JE/JSOU ZÁROVEŇ MÝM VEŘEJNÝM TRESTNÍM OZNÁMENÍM LIDU_ČR/EVROPY/PLANETY ZEMĚ NA POLITICKOU GARNITURU ČR UPLYNULOU POST_SAMETOVĚ i SOUDOBOU/SOUČASNOSTI

CO?? ŽE RAPL i JSEM??  NO, DOSTI MOŽNÁ iRAPL: JSEM. 😉 

~~

JP: 29.11.2023: >>!!!ČESKÁ_REPUBLIKA (SRDCE i TOŤ EVROPY, SVĚTA LIDÍ PLANETY ZEMĚ) JE PROSTŘEDNICTVÍM POLITICKÉ GARNITURY (VLÁDNÍ, PARLAMENTNÍ, SENÁTNÍ, OFFICO_PREZIDENTSKÉ) A SPOL PERSONÁLNĚ STÁTNÍ HIERARCHIE POD NIMI SPOLU S MÉDII, WEB_MEDI K TOMU MLČÍCÍ/MLČÍCÍMI: >>TAKTO<<   BESTIÁLNĚ SADISTICKY ZLOČINNÝM STÁTEM VŮČI VLASTNÍMU LIDU(VŮČI ZNAČNÉ ČÁSTI POPULACE ČR)!!! PETR_FIALA, PAVEL_BLAŽEK, PATRIK_NACHER, PETR_PAVEL.. A DALŠÍ PATŘÍ ZA ZLOČINY (VE ZDE UVEDENÉM KONTEXTU) : VLASTIZRADA, VELEZRADA, AUTOGENOCIDA: DO KRIMINÁLU!!!  

JAK TÓ TEDY MŮŽE NA ZEMI PLANETĚ VYPADAT?? !!! ŽE?? !!! 

NUŽE: TAK, JAK TÓ VYPADÁ. 

ČESKÁ POLITICKÁ GARNITURA A SPOL..ZDE UVEDENÁ MUSÍ BÝT PERSONÁLNĚ VYMĚNĚNA ZA LIDI SE ZDRAVÝM ROZUMEM, S I DOBRÝM_SRDCEM!!! BEZ TOHO NENÍ MOŽNÝ DALŠÍ VÝVOJ, ROZVOJ, LIDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ "HOMO_SAPIENS" NA ZEMI_PLANETĚ. 'JAK V SRDÍČKU, TAK i V CELÉM: TĚLÍČKU'  !!! 

BEZ UPOSLECHNUTÍ MÝCH PŘIKÁZÁNÍ (UVEDENÝCH i V PÍSMU MÉM_VEZDEJŠÍM), BEZ RESPEKTU K NIM, BEZ Z OPEČOVÁVÁNÍ JICH, TEDY ZEJMÉNA A NEKOMPROMISNĚ LIDSKÝCH PRÁV,  ZDRAVÍ, ŽIVOTA, LIDSKÉ_DŮSTOJNOSTI, TO: 'HOMO_SAPIENS' JÍT NEMŮŽE. NEJDE/NEPŮJDE!!! TO SI ZAPIŠ(TE) !!! TAKOVÝ JE ZÁKON KOSMU/NEJVYŠŠÍHO/STVOŘITELE VEŠKERENSTVA/ZDROJE/i MŮJ!!! ( "JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO(KU POMOCI i/DOSTATEČNÉ, TEDY NIKOLI NEDOSTATEČNÉ VZÁJEMNĚ,.. NEBO NIC)." KAPIŠTÓ/CHÁPEŠ TO ??!!!  'HOMO~SAPIENS' ??!!! 

~~

DÁLE JP } INFORMATIVNĚ :

>>"LIDÉ MUSEJÍ VYNAKLÁDAT TRVALÉ ÚSILÍ ZBAVOVAT SE/ABY SE ZBAVILI SVÝCH NEGATIVNÍCH SKLONŮ"<<  ( DR._EDUARD BACH )

JP : PROČ ?? NO, PŘECE PROTO, ABY BYLI/ZŮSTLALI..NA VŠECH ÚROVNÍCH: LIDMI 😉💖✨ 

.. JINAK JIM NEPOMŮŽE ANI ŽÁDNÁ (NAPŘÍKLAD) 'PILULKA' . 

>>ReHR.cz<<  .. >>ReHR.WORLD<<

~~

Dále:

23.11.2023: JAKÁ JE POLITICKÁ GARNITURA, JEJÍ CHARAKTER, CHARAKTER JEJÍHO SMÝŠLENÍ(OVŠEM: VZEŠLÉ Z LIDU, ŽE ?!!! ) , PŘÍPADNĚ i BEZPÁTEŘNOST JEJÍ, TAKOVÝ JE ŽIVOT LIDU V KRAJINĚ, i NEJEDNOU ŠIROCE VŮKOL. / KOMU NENÍ RADNO.. ODE MNE (VŠAK UŽ TÓ LIDE_ČR.. ZNÁŠ), TOMU NENÍ POMOCI. ( JP

~~

23.11.2023: MEDIÁLNÍ(NEJEN_TEN) PROSTOR ČR V POLITICKÝCH ČLÁNCÍCH ZAPLAVUJÍ UŽ PO VÍCE JAK 25LET i V SOUČASNOSTI TVÁŘE FAŠISTICKÝCH (VŮČI LIDU_ČR) GRÁZLŮ. !!! NECHUTNÉ !!! 

~~

DÁLE ( NAPŘÍKLAD ) : 

21.11.2023: >>,,ŽIVOTU PODVRATNÁ..2023..KOLONA" IN STYLE i_KGB.. (ATD, ATP.. ) ZÁKEŘNÁ BEZPÁTEŘNOST<<

..

>>KAMUFLÁŽ<<  

 >>AUTOGENOCIDA_CZ<<

>>22.11.2023 } KOLAPS MPSV/ÚŘADU PRÁCE ČR = KOLAPS STÁTU ČR<<

.. 

22.11.2023: ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM ČR NENÍ ANI TAK MINIMÁLNÍ DŮCHOD, ANI TAK PRŮMĚRNÁ VÝŠE PENZÍ, ANI TAK PRIORITNĚ VÝŠE PRŮMĚRNÉ MZDY, ALE :

ÚSTŘEDNÍ, PRIORITNÍ TÉMA ČESKÉ_REPUBLIKY, LIDU_ČR (VEDLE i JINÝCH, I ZÁVAŽNÝCH, TÉMAT O KTERÝCH PÍŠI), JE DLOUHODOBĚ V ZÁKLADU: MINIMÁLNÍ VÝŠE TAK ZVANÉHO !!!_'ŽIVOTNÍHO_MINIMA'_!!! , KTERÉ ABY BYLO VŮBEC K ŽIVOTU, JE NUTNO NAVÝŠIT MINIMÁLNĚ, NEPRODLENĚ, NA 2,5NÁSOBEK JEHO SOUČASNÉ VÝŠE, TEDY NA ČÁSTKU MINIMÁLNĚ: 12150,-Kč(CZK) S KAŽDOROČNÍ VALORIZACÍ. 

SOUČASNÁ ČÁSTKA 4860,-Kč(CZK) (NE)ŽIVOTNÍHO_MINIMA JE ASOCIÁLNÍ DÁVKOU SMRTI/UMÍRÁNÍ. (TAK ZVANÉ EXISTENČNÍ MINIMUM MUSÍ BÝT: ZRUŠENO) !!! 

DOKUD NEBUDE TOTO MOJE PŘIKÁZÁNÍ VLÁDĚ ČR SPLNĚNO, JSI, LIDE_ČR, S TAKOVOU VLÁDOU, S TAKOVÝMI VLÁDAMI TOTÁLNĚ A ODSPODU: V_ŘITI / V_PRDELI. (A TO JSME SE ZDE JEŠTĚ NEDOTKLI, V TOMTO ODSTAVCI, POJMU: LIDSKÁ_DŮSTOJNOST. ŽE ??!!! "MILÍ" ??!!! )

( JP

~~

19.11.2023: >>CZECH SADISTICKO FAŠISTICKÁ ,,POLITIKA" VŮČI VLASTNÍMU_LIDU_ČR_!!!<<

.. 

17.11.2023: >>'JP~INFO' NA VĚDOMÍ VŠEM<< :

>>BEZPÁTEŘNÍ CZECH IN STYLE KGB FAŠISTIC VŮČI LIDU_ČR STRATEGY KAMUFLÁŽNÍ, AUTOGENOCIDNÍ i TAK PSEUDÓ POLITIKA, LIKVIDUJÍCÍ TIŠE, PARALYZUJÍCÍ: LID_ČR  .. OCHROMUJÍCÍ TAK I ZÁŠKODNICKY VNITŘNÍ ZÁŠKODNICKOU POLITIKOU TOU, VLASTIZRÁDNĚ, I VELEZRÁDNĚ ČESKOU_REPUBLIKU.. SRDCE EVROPY, SVĚTA TOŤ.. OCHROMUJÍC TAK IN STYLE BEZPÁTEŘNĚ KGB STRATEGY ZÁŠKODNICKY LIDSTVO NA ZEMI PLANETĚ<< ( A KDYŽ BY NEBYLO TOŤ, MAJ i VÁLKY, TERORISMUS, DESTABILIZUJÍCÍ LIDSTVO, TAKOVÍHLE KGB PEZPÁTEŘNÍ A SPOL. ?? CO?? ŽE JE TO FAKE_NEWS?? TEDY TO OPRAVDU, ZDALEKA, ZDALEKA, !!!NE!!! NIKOLI!!! LEČ JE TO PRAVDA, TA RYZÍ: Z VĚDOMÍ STVOŘITELE NEJVYŠŠÍHO, VEŠKERENSTVA.) !!! ZBAVTE SE, PERSONÁLNĚ, LIDÉ, Z ŘAD KRUHŮ POLITICKÝCH, LIDÍ VÁS DESTABILIZUJÍCÍ, AŤ UŽ ASOCIÁLNÍ POLITIKOU, DISFUNKČNÍ SOCIÁLNÍ MATEMATIKOU, ČI ZÁKONY JINÝMI JEJICH, VÁLKAMI.. ATD, ATP. !!! NEMŮŽETE SI TO, LIDÉ PLANETY ZEMĚ DOVOLIT, MÍT TAKOVÉ FANATIC FAŠISTIC ,,LÍDRY/LÍDRYNĚ"!!! TIK, ŤAK.. ČAS, KTERÝ NENÍ, PLYNE.. VESMÍR SE POHYBUJE, PLANETA SE TOČÍ, KARMICKÉ KOLO DŮSLEDKŮ TÉŽ. KAM AŽ NECHÁTE, LIDÉ PLANETY ZEMĚ DOJÍT FANATISMUS BEZPÁTEŘNOSTÍ VŮČI "ZDRAVÍ, LIDSKÉ_DŮSTOJNOSTI, ŽIVOTU.." V DŮSLEDCÍCH?? I TREST NÁSLEDNÝ KARMICKÝCH SFÉR?? PODLE ZÁKONA KOSMU O PŘÍČINNĚ A NÁSLEDCÍCH??!!! POLITIKA TAKOVÁ ZVRÁCENÁ MUSÍ SKONČIT!!! A SKONČÍ. BUĎTO S POMOCÍ VAŠÍ, LIDÍ } KOSMU, NEBO Z MOCI SIL NEZMĚRNÝCH KOSMU, Z MOCI SIL ZÁKONA KOSMU. MÁTE, LIDÉ, PLANETY ZEMĚ STÁLE JEŠTĚ NA VYBRANOU. ALE JEDNOHO DNE SE ČAS KARMY MŮŽE NAPLNIT NEVRATNĚ, A LIDÉ JIŽ NA VYBRANOU, ZDA KOSMU POMOHOU, ČI NIKOLI, UŽ MÍT NEMUSEJÍ. TO SE MŮŽE STÁT NAPROSTO KDYKOLI. ZÍTRA, ZA ROK, ZA DÝL, ČI DNES, ZA OKAMŽIK.. / TIK, ŤAK<< [DUŠE DOBRÝCH LIDÍ BY PAK DOSTALY ŠANCI V JINÝCH DIMENZÍCH BYTÍ V KOSMU, Z NICHŽ JEDNA JE TA, KTERÉ LIDÉ DNES ŘÍKAJÍ: "RÁJ" ( NAPŘÍKLAD). HAJZLI SE MOHOU STÁT DUŠEMI PADLÝMI, ABY UŽ NEMOHLI NIKDY NIKOMU ŠKODIT (NAPŘÍKLAD, TO V JIM LEPŠÍM, MILOSRDNĚ, PŘÍPADĚ) ]. 

~~

Dále:

JP (14.11.2023) } VZKAZ VLÁDĚ ČR(A SPOL) : 

SMÍ INVALIDNÍ DŮCHODCE V ČR DŮSTOJNĚ V BYTĚ SI BYDLET_?? , ŽÍT ?? JÍST ??? 

SMÍ ZDRAVĚ SI JÍST_??  NEJEN NAPŘÍKLAD INSTANTNÍ POLÉVKY Z PYTLÍKU ??  

???!!! JAK JE VŮBEC MOŽNÉ, ŽE JE SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR NASTAVEN TAK, ABY INVALIDNÍMU DŮCHODCI NA TO NEZBÝVALY PENÍZE ??!!! 

JAK JE VŮBEC MOŽNÉ, ŽE JÁ COBY INVALIDNÍ DŮCHODCE, NEKUŘÁK, ABSTINENT, VEGAN, UTRATÍM NAPŘÍKLAD CCA 10TISÍC KORUN ZA JÍDLO PRO SEBE, ČI PRO DVA, A PŘI TOM LEDNIČKA ZEJE POLOPRÁZDNOTOU !!!??? 

TÁHNĚTE S TAKOVOU POLITIKOU: DO ŘITI SI !!! SVÉ !!! A:_NEVRACEJTE_SE !!!!

~~~

"STVOŘITEL/ZDROJ"( INFORMATIVNĚ) :

 " STVOŘITEL / ZDROJ "

" LÁSKA " ( ŽIVOTADÁRNÁ ) 

 ZÁŘE "TA" 

"VĚDOMÍ TOŤ" 

ÚVĚDOMOVÁNÍ SI TAK i SEBE(NEJEN_SEBE..) 

~~

TO JE CELÉ, ČÍM TENHLE PŘÍBĚH : ZAČAL.

~~

"JAK NA POČÁTKU, TAK NA KONCI." 

~~

CO?? ŽE NE ?? 

~~

TOŤ: PRAVDA JEST. 

~~

DUŠE LIDSKÝCH BYTOSTÍ, ŽIVÝCH BYTOSTÍ

JSOU KAŽDÁ: JISKŘIČKOU

" ZÁŘE TÉ " .. 

"VĚDOMÍ TOHOŤ" .

S DŮSLEDKY i TZV. KARMICKÝMI PRO SVOU DALŠÍ BUDOUCNOST(VĚDOMÍ, UVĚDOMOVÁNÍ SI SEBE A OSTATNÍHO VESMÍRU) 

VESMÍR, REALITA, TAK ZVANĚ: ŽIVOT

JE VĚDOMÍ. VĚDOMOU REALITOU.. DUŠÍ, KAŽDÉ JEDNOTLIVĚ, i KOLEKTIVNĚJI RODINNĚ, KOLEKTIVNĚ i S KOLEKTIVNÍM VĚDOMÍ LIDSTVA.

BEZ VĚDOMÍ BY: NEBYLO NIC. 

I NICOTU, MÁ LI MOŽNOST TAKOVÉHO POJMU BÝT, ČI i NEBÝT, JE NUTNO SI TUTO MOŽNOST UVĚDOMOVAT. 

VĚDOMÍ JE NUTNO SI UVĚDOMOVAT. 

"STVOŘITELE/ZDROJ/ZÁŘI TU" .. BYTÍ TOŤ, PRO i CO NEJLEPŠÍ ZDRAVÍ, NEJEN SVÉ, ALE I OSTATNÍCH BYTOSTÍ, TEDY i LIDSKÝCH BYTOSTÍ, JE NUTNO SI: UVĚDOMOVAT. 

ŽIVOT V NEVĚDOMÍ TOHOŤ, V SOBECTVÍ K TOMUŤ, S NAPŘÍKLAD BEZOHLEDNOSTÍ, NEURVALOSTMI ČI PŘIHROUBLOSTÍ S PODOBNĚ K BLIŽNÍM, K OSTATNÍM i PŘÍRODĚ, S SEBOU NESE REALITU V ČASE ZBORCENOSTI, ZKÁZY, UTRPENÍ, SMRTI, NEJEDNOU V PODMÍNKÁCH UTRPENÍ RŮZNĚ..NEJEDNOU i AŽ HRŮZNĚ..DLE ZÁKONA KARMY/PŘÍČINY, NÁSLEDKY

~~

KRÉDO MOJE :

!!! "AHOJ, RÁD TĚ VIDÍM" !!! (TEDY NEJSI LI CHOVÁNÍM, SMÝŠLENÍM, VĚDOMÍM NAPŘÍKLAD VRAHOUN.., PODRAZÁK(ČKA) .. NIČITEL(KA) POJMŮ: "LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, ZDRAVÍ, ŽIVOT"  TŘEBA.. TŘEBÁ.. HITLEROVSKY, SMEJDSKO ASOCIÁLNĚ, GENOCIDNĚ .., AUTOGENOCIDNĚ, A PODOBNĚ..) 

"RÁD, MÁM RÁD, MÁM TĚ RÁD, MOC RÁD" 

~~

TENHLE PŘÍBĚH JE: PRAVDA.. AŤ SNÍM "SVŮJ KLOBOUK", JESTLI JSEM VÁM LHAL

😉💖✨

~~

~~

( "Mr. SHANE" ) 

~~~

neděle 12. listopadu 2023

ŽIVOT = CESTA~DUŠÍ BEZ HRANIC / TAO.. / PRAVIDLA/PODMÍNKY } PRO CO NEJZDRAVĚJŠÍ ŽIVOT.. / JP: "FENG~SHUI PRO ŽIVOT" / ANEB i MŮJ DNEŠNÍ ZDE "JP: BRAINSTORMING"

TEORIE, THEOLÓGIE.., NAUKY.., TŘESK i PRÝ, TŘESKY i PLESKY PRÝ.., SEM TAM FANTAZIE i ZÁBAVA PRÝ, SEM TAM i LÁSKA A PRAVDA( NEJEN_PRÝ)..

..

LIMITEM.. NAPŘÍKLAD POJMŮ: SLUŠNOST, ŽIVOT, SLUŠNOST~SVOBODA, PRAVIDLA..} JSI: 'TY'. 

.. 

BIOLOGIE, CELOSTNÍ_MEDICÍNA

EUFÓRIE

ZDRAVÍ, LIDSKÁ_DŮSTOJNOST, ŽIVOT

ŽIVOT

REINKARNACE

HUBBARTOVA EMOČNÍ STUPNICE

TĚLO: FYZICKÉ TĚLO, EMOČNÍ TĚLO, ASTRÁLNÍ TĚLO, KAUZÁLNÍ TĚLO, VĚDOMÍ_STVOŘITELE

CESTOVÁNÍ VĚDOMÝCH DUŠÍ ČASOPROSTOREM BYTÍ (KOSMU..) SE ŽIVOTEM NEKONEČNÝM, S MOŽNOSTMI SE ZNOVU A ZNOVU TŘEBA i RODIT, TŘEBA i NA PLANETĚ ZEMI, TŘEBA i COBY ŽIVOČIŠNÝ_DRUH: HOMO~SAPIENS..

..

VĚDOMÍ STVOŘITELE VEŠKERENSTVA SI VYMYSLELO, STVOŘILO: KOSMOS/VESMÍR, A VŠE V NĚM..,i POJEM: ŽIVOT, ZDRAVÍ.. .

POZITIVNÍ POJEM: "PRO_ŽIVOT" JE DESTRUOVÁN NEGACEMI.. JAKO NAPŘÍKLAD JAKÝMKOLI DRUHEM FAŠISMU. TO NA SEBE V ČASE NABALUJE S TÍM KORELUJÍCÍ ENERGIE. KOSMOS A ŽIVOT V NĚM NEBYLY STVOŘENY NEGACÍ, FAŠISMEM, ATD, ATP.. 

~~

MUDR. STANISLAV GROF.. NEJEN O: "KOJENÍ"  

~~

"TAJEMSTVÍ SHAMBALY"  .. 

( .. NAPŘÍKLAD .. ) 

😉💖✨

~~~

neděle 23. července 2023

JPi~RAP~ORG .. (DÍL 2.)

~~   ~~   ~~

!!! >>!!! ¡¡¡!!!<< !!! 

~~

~~   ~~

>>?? JÓ ??😊🥰😉💖✨🎇🎆🎄<<

>>!!!' EX '.wz.' CZ ' !!!<< (JPi~RAP~ORG)  . . JE_POTŘEBA K TOMU COKOLI DODÁVAT ??  "LIDE_ČR .." ?? !!! 

~~

VÝBĚR Z MÝCH.. JP~TEXTŮ.. ÚVODEM:

>>ABC..<<   >>JP~TÉMA:_'CHARTA~1'<<  >>JP~RECENZE..<<   >>JPelischek..<<   >>SPOUŠŤ.. <<   >>AUTOGENOCIDA.CZ<<   >>KAMUFLÁŽ..<<   >>JP~iRAP~TXT<<   >>JP(JD)~POEZIE<<

TO SI TAK LECKDO MYSLÍ, (MYSLEL.. MYSLELI), ŽE MI MŮŽOU V ŽIVOTĚ RŮZNĚ HODIT..HÁZET..BEZTRESTNĚ V ČASE..RŮZNÉ JEJICH ,,KLACKY POD NOHY", A ŽE JIM VŠE PROJDE, PŮJDE, ŽE JIM VŠE BUDE FUNGOVAT SPOKOJENĚ.. NO, TO SE ALE:   !!!_SPLETLI_!!! HÁZETI MI ,,KLACKY_POD_NOHY" A PODOBNĚ.. TO JE, JAKO HÁZETI JE KOMUKOLI JINÉMU.. LIDU, LIDSTVU..   (JP) 

~~

17.9.2023.. KDYŽ NĚCO VYPADÁ, JAKO KOČKA, MŇOUKÁ TO JAKO KOČKA, TAK TO OBVYKLE V KOSMU JE: KOČKA. 

KDYŽ SE NĚKDO CHOVÁ VŮČI BLIŽNÍMU..BLIŽNÍM, VŮČI LIDU_ČR.. , JAKO ČLOVĚČÍ_POLITICO_FAŠISTIC_MENTAL_KGB SVINĚ, TAK JE TO: VŮČI BLIŽNÍM, VŮČI LIDU_ČR.. : ČLOVĚČÍ_POLITICO_FAŠISTIC_MENTAL_KGB SVINĚ  .. A SPOL. ( TEDY TO JE: !!! HNUS!!! PO CCA již 30LET V_ČR.. TRVAJÍCÍ  DOPOSUD)  (JP) 

~~

NEŽLI NĚKOMU SVĚŘÍM MOC, DÁM MU DŮVĚRU.. IN STYLE: DŮVĚŘUJI, POZORUJI, PROVĚŘUJI..A TO SE V ČASE MNOHDY NESTAČÍM DIVIT.. TO PAK NEJEDNOU BERU ZPÁTEČKU V DELEGOVÁNÍ MOCI.. PRAVOMOCÍ..    (JP) 

~~

MŮJ VZKAZ PRO: PETR_PAVEL V SOUČASNU V_OFFICO ÚŘADU PREZIDENTA ČR: SVEZL JSI SE, PAVLE, NA VLNĚ ZVUKU JMÉNA A PŘÍJMENÍ KATEDRÁLY NA VYŠEHRADĚ V PRAZE, PRO LID ČR NEHÝBEŠ BRVOU, JEN SI UŽÍVÁŠ PAPALAŠÍ, FRČEK.. ZPRONEVĚŘIL JSI SE TAK ZVUKU JMÉNA, JMÉNU KOSTELA TOHOŤ. TVÉ ,,VÝSTUPY" VE FUNKCI TÉTO DOPOSUD ZAPADAJÍ COBY KOSTIČKA PUZZLE I DO OBRAZCE TOHOŤ: >>KAMUFLÁŽ..<< DRAZE ZA TOHLE DUŠE TVÁ.. A SPOL S TVÝMI KUMPÁNY ZAPLATÍ V ČASE. SOUČASNÝ ŽIVOT, TEDY JEDEN ŽIVOT, TI NA TO, NA SPLÁCENÍ KARMY TÉ, STAČIT ZDALEKA NEBUDE.. DUŠI TVÉ.. A SPOL.  (JP)

~~

. .ATD, ATP .. IN WORLD  (JP)

~~

DÀLE JP~INFO :

>>!!!' EX '.wz.' CZ ' !!!<< (JPi~RAP~ORG)  . . JE_POTŘEBA K TOMU COKOLI DODÁVAT ??  "LIDE_ČR .." ?? !!! 

>>JP~INFO } JOGÍN~INFO<<

>>MATEMATIKA~POČTY<<

~~

"JP~TWEETS" !!! JE TO JINAK  !!! :   

!!! >>JE_TO_JINAK<< !!!

~~

*~~*

*~~*,,  PEŠEK " ) : 

EX = PROBLÉM Č. 1 ČR, EU, SVĚTA !!! 
EX . . EXEKUCE  původem znamená: POPRAVA
ČR je cca 10 milion populačně, 
s cca 4miliony EXEKUCÍ
SADISTICKO BESTIÁLNĚ
 AUTOGENOCIDNĚ. !!! TOHLE JE POHŘEB A HROB TVŮJ, "LIDE_ČR"!!! . . POHŘEB TVŮJ, ZE STRANY PARLAMENTU_ČR, SENÁTU_ČR, OFFICO ÚŘADU PREZIDENTA ČR, MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI(DNES FAŠISMU TOHOŤ), VLÁD_ČR, A TO UŽ PO cca 30LET.
LIDÉ KVŮLI TOMU UMÍRAJÍ V BEZDOMOVECTVÍ, PO STATISÍCÍCH V ČR, HŮŘ JAK POTULNÁ ZVĚŘ V ČR.. I V PRAZE, V CENTRU MĚSTA, MĚST, OBCÍ.. UPROSTŘED EVROPY V 21.STOLETÍ.>>FATAMORGÁNA<<.. >>AUTOGENOCIDA.CZ<<
PAKUJE SE NA TOM..PARAZITUJE ZRŮDNĚ: MANŽELKA PAVLA_BLAŽKA MINISTRA ,,SPRAVEDLNOSTI" EXEKUTORKA S DALŠÍMI. / >>AUTOGENOCIDA.CZ<< . . A_VŠEM JE TO  ???FUK???!!! :
~~
~~
!!! STOP POVINNÝM ROZHLASOVÝM A TELEVIZNÍM POPLATKŮM V ČR !!!  .. JDE NEJEDNOU O POST_KGB ŠPIONSKOU KAMUFLÂŽNĚ SVOLOČ, ROZVRACEJÍCÍ DOBRO NA ZEMI PLANETĚ, JDE O EPICENTRUM, JEDNO Z EPICENTER, >>KAMUFLÁŽNĚ<<, i SCHIZOFRENNĚ, ZLA NA ZEMI.  

       ~~

?? KDO MI CHCETE POMOCI SE ZALOŽENÍM NOVÉ POLITICKÉ STRANY S NÁZVEM: "PRO_ŽIVOT.., PRO ZDRAVÍ.., PRO LIDSKOU DŮSTOJNOST" ?? A S JEJÍM CHODEM?? NENÍ TO O MOJÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ VKLAD ( TOHLE JE MOJE CHARITATIVNÍ AKTIVITA KU DOBRU NA ZEMI PLANETĚ A KU BLAHU LIDU, PENÍZE NA TO OD NIKOHO NEVYBÍRÁM) , ALE JE TO O SMYSLUPLNÝCH I CHARITATIVNĚ ČASOVĚ TÍM SMĚREM AKTIVITÁCH, DO DOBY, NEŽ DOSÁHNEM NA STÁTNÍ FINANČNÍ PROGRAM PRO POLITICKÉ SUBJEKTY, VOLEBNĚ.)  ZÁJEMCI/ZÁJEMKYNĚ,  MI PIŠTE NA ZDE UVEDENÝ MŮJ EMAIL. NÁSLEDNĚ SI DOMLUVÍME PRAVIDELNÁ OSOBNÍ SETKÁVÁNÍ PODLE POTŘEB REGIONŮ, S USTANOVENÍM ZÁSTUPCŮ/ZÁSTUPKYŇ.. LÍDRŮ/LÍDRYŇ, TEDY NEJEN V PRAZE.

......... JPi~RAP~ORG (ÚVOD, DÍL 1.) .........

>>JP~AUDITOR<< , JPI_RAP_ORG /:

 >>VÍTEJTE<< 😏 ! ..

AUTOR: JIŘÍ PELÍŠEK (JESUS~SCHOOL) .. Email: ReHRcz@gmail.com, MOBIL:_739_513_541(HlasovýZáznamník) 

*~~* 

*~~*   ..   *~~* 

~~

 VÍTEJTE 😉💖 !

SLEDUJTE TAKÉ například:
~~


~~


(2.8.2023..): TI HO HNALI..PRÝ VŠÍM, CO MĚLI KAZISVĚTA..ŽE

ČESKÁ: DEMOKRACIE?? 

ZAJIŠŤUJOU SI FUNKCEMI BEZTRESTNOST FAŠISTICKÉ POLITIKY VŮČI LIDU_ČR. NO, 
A PROTOŽE JE LID VOLÍ STÁLE DOKOLA, MAJ V TOM BEZTRESTNOST KLÍĎO I DO PENZE A LECKDY I PAK. 

PUČ ? JE TO, ŽE SI LIDÉ NENECHAJÍ LÍBIT FAŠISMUS, ŽE SESADÍ KAŽDOU VLÁDU KLÍĎO I PŘED VYPRŠENÍM VOLEBNÍHO OBDOBÍ , KTERÁ PROVOZUJE VŮČI_LIDU FAŠISMUS, PUČEM? 

V PŘÍPADĚ SOUČASNÉM, PŘI OBRANĚ LIDSKOPRÁVNA, LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, I TAK
ZDRAVÍ LIDÍ MNOHÝCH, JEJICH I TAK ŽIVOTŮ SE NEJEDNÁ O PUČ V TRESTNÉM SLOVA SMYSLU.

!!! " LIDE_ČR " MÁŠ PRÁVO SE DOSTUPNÝM TI ZPŮSOBEM BRÁNIT, SESADIT SOUČASNOU
POLITICKOU SFÉRU ČR, A USTANOVIT SI 
DEMOKRATICKOU TAKOVOU, KTERÁ NEBUDE VŮČI TOBĚ PROVOZOVAT FAŠISTICKO LIKVIDAČNÍ POLITIKU !!! ..


~~
27.7.2023..SUPLUJI UŽ OD ROKU 2012 MÝM_PÍSMEM NYNÍ I ZDE TÉMATICKY I ČINNOST TAK ZVANÝCH ,,VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ V ČR", KTERÁ..A NEJEN TA.. / TÍM JSEM SI UŽ JISTÝ /, JSOU VLEČKOU SOVĚTSKOU. SOVĚTSKO_MENTAL DUMOVĚ PO ČESKU KGB LIDU PODVRATNOU.. SPOLU S DALŠÍMI SUBJEKTY, UVEDENÝMI ZDE: >>AUTOGENOCIDA.CZ<<, BYŤ TO RŮZNĚ >>KAMUFLUJÍ<<,KAŽDODENNĚ.. OBDOBNĚ JAKO POLITICKÁ SFÉRA ČR. NECHUTNĚ..NECHUTNÉ.. KU ZBLITÍ Z NICH. 

´ABCD4LIFE.org´

!!!´JP~ALARM´(1)..´!!!

´ZÁHUMENNÍ´( *PDF VERZE )

>>´JP~INFO~SPECIAL´<<

>> !!! ´JP_ALARM (2).wz.cz´ !!! <<

>> ´SOCIÁLNÍ VĚCI .wz.cz´ <<

~~

pátek 17. března 2023: